• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels

Monthly Archives: december 2022

Cancelada la temporada taurina 2022-2023 en la Ciudad de México

¡No habrá corridas de toros durante la temporada taurina 2022-2023 en la Ciudad de México! La mayor plaza de toros del mundo sigue libre de sufrimiento animal por ahora. Esto se debe a que el tribunal ha decidido suspender las corridas de toros. Ahora está en curso una investigación judicial sobre si las corridas de…

Bullfighting season 2022-2023 canceled in Mexico City

There will be no bullfights during the 2022-2023 bullfighting season in Mexico City! The world’s largest arena remains free of animal suffering for now. This is because the court has decided to suspend the bullfights. A legal investigation is underway into whether bullfighting violates the right to a healthy environment. The managers of the Plaza…

Stierenvechtseizoen 2022-2023 geannuleerd in Mexico-Stad

Er zullen geen stierengevechten plaatsvinden tijdens de stierenvechtseizoen 2022-2023 in Mexico-Stad! De grootste arena ter wereld blijft voorlopig vrij van dierenleed. Dit komt omdat de rechtbank besloten heeft om de stierengevechten op te schorten. Er loopt namelijk een juridisch onderzoek naar de vraag of het stierenvechten in strijd is met het recht op een gezonde…

Discussie over jachthonden legt Spaanse dierenbeschermingswet opnieuw stil

De Spaanse regeringspartijen kunnen het maar niet eens worden over de nieuwe dierenbeschermingswet. In de wet zijn reglementen opgenomen voor de bescherming van jachthonden. Maar de socialistische partij PSOE trekt zich onder druk van de jachtlobby terug en wil jachthonden uit de wet halen. Hierdoor dreigt de wet in het water te vallen. Op 12…

CAS tiene una nueva directora: Maite van Gerwen

A finales de noviembre, Marius Kolff dimitió como director de CAS International para disfrutar de su merecida jubilación. Durante casi 17 años, fue director de CAS y se dedicó en cuerpo y alma a los toros, vacas, caballos, perros de caza y todos los demás animales que sufren por los eventos culturales. El ha sido…

CAS has a new director: Maite van Gerwen

At the end of November, Marius Kolff stepped down as director of the CAS International to enjoy his well-deserved retirement. For almost 17 years, he was director of CAS and devoted his heart and soul to the bulls, cows, horses, greyhounds and all other animals suffering under the guise of cultural events. He has been…

CAS heeft een nieuwe directeur: Maite van Gerwen

Eind November heeft Marius Kolff afscheid genomen als directeur van het Comité Anti Stierenvechten (CAS) om van zijn welverdiende pensioen te genieten. Bijna 17 jaar was hij directeur van CAS en zette hij zich met ziel en zaligheid in voor de stieren, koeien, paarden, jachthonden en alle andere dieren die lijden onder het mom van…

Los aviones de Air Europa transportan toros para la tauromaquia

Recientemente, cinco toros llegaron muertos al aeropuerto de Lima. Los animales volaron en un vuelo de Air Europa que duró al menos 12 horas. Uno de los aspectos de la tauromaquia que suelen ocultarse al mundo exterior es los transportes de larga distancia. De hecho, los toros para las corridas vuelan regularmente de España a…

Air Europa planes carry bulls for bullfights

Recently, five bulls arrived dead at Lima airport. The animals flew on an Air Europa flight lasting at least 12 hours. One of the aspects of the bullfighting sector that is usually hidden from the outside world is the long-distance transports. In fact, bulls for bullfights are regularly flown from Spain to Latin America and…

Vliegtuigen Air Europa vervoeren stieren voor stierengevechten

Recentelijk kwamen vijf stieren dood aan op de luchthaven van Lima. De dieren vlogen met een vlucht van Air Europa van minstens 12 uur. Eén van de aspecten van de stierenvechtsector die meestal verborgen blijven voor de buitenwereld is de langeafstandstransporten. Er worden namelijk geregeld stieren voor stierengevechten uit Spanje naar Latijns-Amerika en binnen Europa…