• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels

Monthly Archives: februari 2023

CAS sluit zich aan bij Stichting Donateursbelangen

CAS International heeft zich aangesloten bij Stichting Donateursbelangen en de Donateursbelofte ondertekend. De missie van Stichting Donateursbelangen is om het vertrouwen tussen gevers en goede doelen te versterken. Eerlijk, open, transparant en respectvol geld inzamelen is de basis voor vertrouwen tussen gevers en goede doelen. Vanuit CAS vinden het erg belangrijk om dat vertrouwen met…

Fine for children’s participation in festival with fire bull

Two children participated in a festival with fire bulls in the autonomous region of Valencia, Spain. CAS International and AnimaNaturalis filed charges against this. As a result, the organizers of the festival and the children’s parents were fined. Indeed, the participation of minors under 16 in bull festivals is prohibited in Valencia. The event took…

Boete voor deelname van kinderen aan festival met vuurstier

Twee kinderen hebben deelgenomen aan een festival met vuurstieren in de autonome regio Valencia, Spanje. CAS International en AnimaNaturalis deden hier aangifte tegen. Hierdoor kregen de organisatoren van het festival en de ouders van de kinderen een boete opgelegd. Deelname van minderjarigen onder de 16 jaar aan stierenfeesten is namelijk verboden in Valencia. Het evenement vond…

CAS es ahora miembro de Eurogroup for Animals

CAS es ahora miembro de Eurogroup for Animals. Esta organización paneuropea de defensa de los derechos de los animales lleva más de 40 años haciendo lobby a favor de una buena legislación sobre bienestar animal en la Unión Europea. 85 organizaciones europeas que trabajan por el bienestar animal son miembros de Eurogroup for Animals. Desde…

CAS is now a member of Eurogroup for Animals

We have great news to share with you! CAS is now a member of Eurogroup for Animals. This pan-European advocacy organisation has been lobbying for good animal welfare legislation within the European Union for over 40 years. 85 European organisations working for animal welfare are members of Eurogroup for Animals. From CAS, we will cooperate…

CAS is nu lid van Eurogroup for Animals

We hebben mooi nieuws om met je te delen! CAS is namelijk lid geworden van Eurogroup for Animals.  Deze pan-Europese belangenorganisatie lobbyt al meer dan 40 jaar voor goede dierenwelzijnswetgeving binnen de Europese Unie. 85 Europese organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn zijn lid van Eurogroup for Animals. Vanuit CAS zullen we op Europees niveau…

Spanish Congress approves animal welfare law without hunting dogs

The Spanish Congress approved the first national animal welfare law on 9 February. A great step for many animals, but unfortunately bulls from the bullfighting sector and hunting dogs were not included in this law. We knew from the beginning that bulls would not be included in the law. We knew that any animal welfare…

CAS en documental sobre tauromaquia de Insider

La plataforma de noticias estadounidense Insider News ha publicado un documental sobre la tauromaquia. Para ello, Insider entrevistó a CAS International. En el documental, nuestra directora Maite van Gerwen habla de Polvorín, nuestro toro de fuego rescatado. Insider News entrevistó a CAS el pasado mes de diciembre sobre la tauromaquia y nuestros toros y vacas…

CAS in documentary on bullfighting by Insider

US news platform Insider News has released a documentary on bullfighting featuring CAS International. In the documentary, our director Maite van Gerwen talks about our rescued fire bull Polvorín. Insider News interviewed CAS last December about bullfighting and our adoption bulls and cows. During the interview, we informed Insider about, among other things, what bullfighting…

Spaans Congres keurt dierenwelzijnswet goed zonder jachthonden

Het Spaanse Congres heeft op 9 februari de eerste nationale dierenwelzijnswet goedgekeurd. Een mooie stap voor veel dieren, maar helaas zijn de stieren uit de stierenvechtsector en de jachthonden niet opgenomen in deze wet. Dat de stieren niet in de wet zouden komen wisten we al vanaf het begin. We wisten dat een dierenwelzijnswet die…