• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels

Monthly Archives: februari 2022

España, un paso más cerca de la nueva ley de protección animal

¡Buenas noticias desde España! El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Protección de los Animales. Apenas distingue entre perros y perros de caza, por lo que galgos, podencos y otros perros de caza quedan bajo la protección de la ley. Sin embargo, el proyecto de ley sigue estando sujeto…

Spain step closer to new animal protection law

Good news from Spain! The Council of Ministers has approved the preliminary draft of the new Animal Protection Law. It hardly distinguishes between dogs and hunting dogs, which means that galgos, podencos and other hunting dogs will be covered by the protection of the law. However, the bill may still change. Later in the year,…

Spanje stap dichterbij nieuwe dierenbeschermingswet

Goed nieuws uit Spanje! De raad van Ministers heeft het voorontwerp van de nieuwe dierenbeschermingswet goedgekeurd. Het maakt nauwelijks onderscheid tussen honden en jachthonden, waardoor galgo’s, podenco’s en andere jachthonden onder de bescherming van de wet vallen. Echter, het wetsvoorstel kan nog veranderen. Later in het jaar zal het parlement zich hierover buigen. Dit is…

Fine of 600 euros for mistreating galgos in Spain

In Spain a man has been sentenced for mistreating nine hunting dogs. CAS International and AnimaNaturalis reported this case of animal maltreatment. The man was fined 600 euros and banned from owning dogs for a year. Fortunately, the dogs were rescued and will soon be taken care of by a rescue centre. A new home…

Boete van 600 euro voor mishandelen van galgos in Spanje

In Spanje is een man veroordeeld voor het mishandelen van negen jachthonden. CAS International en AnimaNaturalis deden hier aangifte van. De man kreeg een boete van 600 euro en heeft een houdverbod voor een jaar gekregen. Gelukkig zijn de honden gered én binnenkort zullen zij verzorgd worden door een opvangcentrum. Hier zoekt men een gouden…

600 euros de multa por maltrato a galgos en España

En España, un hombre ha sido condenado por maltratar a nueve perros de caza. CAS International y AnimaNaturalis denunciaron el caso. El hombre fue multado con 600 euros y se le prohibió tener animales durante un año. Afortunadamente, los perros han sido rescatados y pronto serán atendidos por un refugio. A finales de marzo de…

Protest voor gelijke behandeling honden door Spaanse wet

Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is van plan om jachthonden uit te laten zonderen van de bescherming van de toekomstige Dierenbeschermingswet van Spanje. CAS International, AnimaNaturalis en Plataforma No a la Caza hielden op zondag 30 januari een gezamenlijk protest in Madrid. Ze eisten dat de Spaanse wetgeving alle honden gelijk behandelt. Galgo’s…