• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels
geredde stieren
Home / Spanje stap dichterbij nieuwe dierenbeschermingswet

Spanje stap dichterbij nieuwe dierenbeschermingswet

22-02-2022

Goed nieuws uit Spanje! De raad van Ministers heeft het voorontwerp van de nieuwe dierenbeschermingswet goedgekeurd. Het maakt nauwelijks onderscheid tussen honden en jachthonden, waardoor galgo’s, podenco’s en andere jachthonden onder de bescherming van de wet vallen. Echter, het wetsvoorstel kan nog veranderen. Later in het jaar zal het parlement zich hierover buigen.

jachthonden

Galgo © CAS International/AnimaNaturalis

Dit is de eerste nationale dierenbeschermingswet van Spanje. Op zich is dit al een overwinning voor de dieren. Het is een erkenning door de Spaanse regering dat dieren een betere bescherming verdienen. Het is ook een teken dat er geluisterd wordt naar de steeds hardere roep vanuit de samenleving om actie te ondernemen tegen het veelvoorkomende dierenleed. Sergio García Torres, directeur van het Directoraat-Generaal voor Dierenrechten, is leidend geweest in het opstellen van de nieuwe wet.

Maar we zijn er nog niet. De komende maanden kan het wetsvoorstel veranderen, aangezien er nog wijzigingen ingediend kunnen worden. Het Congres en het Senaat moeten nog hun stem uitbrengen. Om deze reden zal onze campagne om jachthonden te beschermen – Save the Galgos – voor een deel gericht zijn op politieke lobby in Spanje. Save the Galgos is een campagne van CAS International en AnimaNaturalis.

Jachthonden

Het voorontwerp werd in november 2021 gepresenteerd. Toen maakte het geen onderscheid tussen honden naar gelang van hun gebruik. Alle honden hadden dezelfde rechten. Nu is het wetsvoorstel door de Raad van Ministers behandeld, die enkele aanpassingen aanbracht. Het maakt nu licht onderscheid tussen jachthonden en andere honden. Huisdieren mogen niet langer dan 24 uur alleen zijn – dus zonder supervisie – bij jachthonden mag dit wel. Verder, wie een hond als huisdier wil houden, moet eerst een basiscursus verantwoord hondenbezit volgen. Jagers hoeven dit niet te doen.

Voor de rest is er geen onderscheid tussen jachthonden en andere honden: ze moeten allemaal ingeschreven staan in het register voor gezelschapsdieren; wie honden wil fokken moet geregistreerd staat in het register van hondenfokkers; in specifieke gevallen is het verplicht om honden te steriliseren, zoals wanneer reutjes en teefjes samen worden gehouden, of wanneer een jachthond als cadeau wordt gegeven of verkocht aan een persoon die niet jaagt. Verder moet iedereen die meer dan vijf honden bij elkaar houdt, geregistreerd staan als ‘zoölogische kern’, wat tot veel kritiek zorgt door jagers. Wie met honden wil fokken, moet bovendien over passende faciliteiten beschikken.

De nieuwe wet moet het dumpen van honden in Spanje afremmen. Jaarlijks worden meer dan 50.000 galgo’s, podenco’s en andere jachthonden in de steek gelaten of gedood na het jachtseizoen. De jagers zijn niet tevreden met het wetsvoorstel en gaan op 20 maart in Madrid de straat op met als doel de voortgang van de nieuwe wet te blokkeren. Vanuit CAS blijven we de ontwikkelingen nauw op de voet volgen. We zullen, samen met onze zusterorganisaties, ons inzetten om te voorkomen dat de toekomstige wet aangepast wordt ten nadele van de jachthonden. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws over de nieuwe dierenbeschermingswet.

Stierenvechten

Vechtstieren zullen niet onder de bescherming vallen van de nieuwe dierenbeschermingswet. Men wil hiermee voorkomen dat het parlement de wet als geheel afkeurt. Dit zou ten koste gaan van het welzijn van andere dieren omdat het afschaffen van stierenvechten nog gevoelig ligt bij bepaalde politieke partijen. Vanuit CAS gaan we door met onze strijd om het stierenvechten te bestrijden, via andere strategische routes.

Help ons zodat we door kunnen gaan met onze impactvolle campagnes! Doneer eenmalig of word donateur.

Donateurs ontvangen een gratis code om de documentaire Yo Galgo te bekijken. De documentaire behandelt de problematiek rondom de jacht met de Spaanse galgo.