• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels
geredde stieren
Home / Disclaimer

Disclaimer

Utrecht, 25 oktober 2018

De website www.cas-international.org (en www.stieren.net) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar CAS International (Comité Anti Stierenvechten) kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid ervan. Tevens is CAS International niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik of verspreiden van de informatie op deze website.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Voor informatie op websites van anderen draagt CAS International geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een link naar de website van CAS International op de betreffende site staat, of een link vanaf onze site naar de betreffende site.

Alle afbeeldingen op de website van CAS International zijn auteursrechtelijk beschermd en dit is door ons bij de afbeeldingen vermeld, tenzij niet bekend is waar de foto’s vandaan komen. Hierbij gelden de volgende regels:

• Particulieren en dierenbeschermingsorganisaties (non-profit) mogen deze foto’s gebruiken voor doeleinden die betrekking hebben op dierenbescherming. Ze mogen alléén gebruikt worden voor vreedzame doelen, niet om anderen schade te berokkenen en niet voor gewelddadige acties door personen en/of organisaties. Men moet ten allen tijde de volledige bron van de foto vermelden, zoals die bij de foto’s staat.
• Particulieren en bedrijven die de foto’s van het CAS voor commerciële doeleinden willen gebruiken, dienen hiervoor contact met ons op te nemen. Er is namelijk een aantal voorwaarden aan het gebruik van deze foto’s verbonden. Voor de foto’s van Sabine Joosten dient u contact met ons op te nemen, waarna wij u doorverwijzen naar de fotografe zelf. Voor deze foto’s wordt een financiële vergoeding gevraagd.

Bij het overnemen/kopiëren van de teksten op de website van CAS International dient ten allen tijde onze naam – CAS International (Comité Anti Stierenvechten) –  als bron vermeld te worden. Het is toegestaan bij een eigen tekst over het stierenvechten een link naar de site van CAS International te plaatsen. Dit geldt overigens alleen voor teksten die niet kwetsend zijn voor mensen en groeperingen.

CAS International is niet verplicht om door derden aangeboden informatie op de site te zetten.

Voor meer informatie:

CAS International (Comité Anti Stierenvechten)
Postbus 1312
3500 BH Utrecht
Tel: 030-2300093
E-mail: info@cas-international.org