• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels
geredde stieren
Home / Nalaten

Nalaten

Door het opnemen van CAS International (Comité Anti Stierenvechten) in uw testament helpt u de stieren en paarden ook na uw dood. Nalaten aan een goed doel is fiscaal voordelig. Voor al hetgeen CAS als erfgenaam of legataris uit een nalatenschap ontvangt, geldt dat CAS daarover geen successierecht verschuldigd is. Legaten of erfenissen kunt u regelen via uw notaris.

Nalatenschap

Een testament is bedoeld om vast te leggen wat er met uw nalatenschap gebeurt. Veel mensen zien er tegenop om een testament te maken, maar het is een heel goede manier om de zaken netjes te regelen. Naast familie en vrienden kunt u ook een goed doel zoals CAS opnemen in uw testament. Via uw testament kunt u ons werk op verschillende manieren begunstigen.

1. Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een door u gekozen vast bedrag, bepaalde goederen of een percentage van uw nalatenschap aan een persoon of instelling schenkt. Met een legaat kent u een deel uit de nalatenschap specifiek toe, voordat de rest van de nalatenschap wordt verdeeld. Een legaat ten gunste van CAS kunt u door een notaris in uw testament laten opnemen.

2. Erfenis

In uw testament kunt u CAS ook tot (mede)erfgenaam benoemen. U kunt daarin beschrijven welk deel van uw nalatenschap u aan ons werk ten goede wilt laten komen. Ook kunt u in uw testament uw erfgenamen verzoeken om na uw overlijden een bedrag te schenken aan CAS. Dit verzoek is echter niet bindend. Uw notaris kan u over een erfenis ten gunste van CAS adviseren.