• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels

Monthly Archives: maart 2024

Commemoration of 54 dead bulls in Mexico City

On March 17, CAS International and AnimaNaturalis held a commemoration for the death of 54 bulls in Mexico City. The animals were killed during bullfights in Plaza México – the largest bullring in the world. 6 of the 54 bulls were younger than 4 years old. A total of nine bullfights took place in the…

Conmemoración de 54 toros muertos en Ciudad de México

El 17 de marzo, CAS International y AnimaNaturalis celebraron una conmemoración por la muerte de 54 toros en Ciudad de México. Los animales murieron durante las corridas de toros en la Plaza México, la mayor plaza de toros del mundo. 6 de los 54 toros tenían menos de 4 años. Entre el 18 de enero…

Herdenking van 54 dode stieren in Mexico-Stad

Op 17 maart hielden CAS International en AnimaNaturalis een herdenking voor de dood van 54 stieren in Mexico-Stad. De dieren werden tijdens stierengevechten gedood in Plaza México – de grootste stierenvechtarena ter wereld. 6 van de 54 stieren waren jonger dan 4 jaar oud. In totaal vonden er 9 stierengevechten tussen 18 januari en 24…

CAS at presentation of citizens’ initiative in Valencia

In February, the Spanish Congress gave green light to start collecting signatures for the citizens’ initiative that aims to repeal the law declaring bullfighting as cultural heritage. And that means the process of collecting signatures has begun! In March, the citizens’ initiative was officially presented in Madrid, Barcelona and Valencia. And in the coming weeks…

Protest in city of Valencia against bullfighting

On March 10, CAS International and AnimaNaturalis protested against the bullfights in the Spanish city of Valencia. These are held during Fallas, a traditional feast held annually in Valencia. The protest took place in front of the Valencia City Hall. Activists held large boards depicting the heads of bulls and horses, symbolizing the victims of…

CAS bij presentatie burgerinitiatief in Valencia

In februari gaf het Spaanse Congres groen licht voor de start van het verzamelen van handtekeningen voor het burgerinitiatief dat als doel heeft het intrekken van de wet die het stierenvechten tot cultureel erfgoed verklaart. En dat betekent dat het proces van het verzamelen van handtekeningen is gestart! In maart werd het burgerinitiatief officieel gepresenteerd…

Protest in stad Valencia tegen het stierenvechten

Op 10 maart protesteerden CAS International en AnimaNaturalis tegen de stierengevechten in de Spaanse stad Valencia. Deze worden gehouden tijdens de Fallas, een traditioneel feest dat jaarlijks in Valencia plaatsvindt. Het protest vond plaats tegenover het stadhuis van Valencia. Activisten hielden grote borden vast met daarop de hoofden van stieren en paarden, die de slachtoffers…

CAS en la presentación de la ILP en Valencia

En febrero, el Congreso español dio luz verde al inicio de la recogida de firmas para la ILP destinada a derogar la ley que declara la tauromaquia patrimonio cultural. Y eso significa que el proceso de recogida de firmas ha comenzado. En marzo, la ILP se presentó oficialmente en Madrid, Barcelona y Valencia. Y en…

Protesta en la ciudad de Valencia contra las corridas de toros

El 10 de marzo, CAS International y AnimaNaturalis protestaron contra  las corridas de toros en la ciudad española de Valencia. Éstas se celebran durante las Fallas, una fiesta tradicional que tiene lugar anualmente en Valencia. La protesta tuvo lugar frente al Ayuntamiento de Valencia. Los activistas portaban grandes pancartas con cabezas de toros y caballos,…