• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels

Monthly Archives: september 2023

Spanish animal welfare law enters into force

On Friday 29 September, Spain’s first national animal protection law will enter into force. On 16 March last, the law was passed by the Spanish Congress. The law is an important step for Spain. Many animals will benefit from the law, but bulls from bullfighting and hunting dogs are exempt from protection under the law….

Spaanse dierenwelzijnswet treedt in werking

Op vrijdag 29 september treedt de eerste Spaanse nationale dierenbeschermingswet in werking. Op 16 maart jongstleden werd de wet door het Spaanse Congres aangenomen. De wet is een belangrijke stap voor Spanje. Veel dieren zullen van de wet profiteren, maar de stieren uit de stierenvechtsector en de jachthonden zijn wel uitgezonderd van bescherming van de…

CAS presenta resultados de investigación sobre fiestas crueles con toros

Durante tres años, CAS International y AnimaNaturalis hemos llevado a cabo la mayor investigación sobre las fiestas crueles con animales en España. Cada año, 1820 municipios gastan al menos 42 millones de euros de fondos públicos en la celebración de festejos taurinos. En total, anualmente se celebran cerca de 18.000 festejos populares con toros, vacas…

CAS presents results of investigation of cruel bull fiestas

During three years, CAS International and AnimaNaturalis conducted the largest research ever on cruel bull fiestas in Spain. At least 42 million of public money is spent annually by 1820 municipalities to hold bull festivals. In total, nearly 18,000 popular festivals involving bulls, cows and calves take place every year. 22% Spanish municipalities The research…

CAS presenteert cijfers onderzoek naar wrede stierenfeesten

Gedurende drie jaar hebben we vanuit CAS International en AnimaNaturalis het grootste onderzoek ooit uitgevoerd naar de wrede stierenfeesten in Spanje. Minstens 42 miljoen aan publiek geld wordt er vanuit 1820 gemeenten jaarlijks gespendeerd voor het houden van stierenfeesten. In totaal vinden er jaarlijks bijna 18.000 volksfeesten met stieren, koeien en kalveren plaats. 22% Spaanse…