• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels

Monthly Archives: oktober 2023

CAS International presenta una queja ante la Comisión Europea por la matanza de toros de lidia

CAS International ha presentado una queja ante la Comisión Europea por la normativa española que considera la matanza de toros en la plaza de toros, en las fiestas populares con toros y en las escuelas taurinas como sacrificio de emergencia. La normativa española es una aplicación incorrecta de las normas de la UE, lo que…

CAS International files a complaint with the European Commission about the killing of fighting bulls

CAS International has made a complaint with the European Commission about Spanish regulations that consider the killing of bulls in the bullring, at bull festivals and at bullfighting schools as emergency slaughter. The Spanish regulations are an incorrect implementation of EU rules, allowing the bullfighting sector to abuse rules intended for production animals and in…

CAS International dient klacht in bij de Europese Commissie over doden van vechtstieren

CAS International heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie over Spaanse regelgeving die het doden van stieren in de arena, bij stierenfeesten en op stierenvechtscholen beschouwt als noodslachting. De Spaanse regelgeving is een verkeerde implementatie van EU-regels, waardoor de stierenvechtsector misbruik maakt van regels die bedoeld zijn voor productiedieren en op die manier vlees…