• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels

Monthly Archives: mei 2024

Colombia prohíbe las corridas de toros

En Colombia se ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros. 93 miembros del Congreso votaron a favor de la prohibición de las corridas de toros y solo dos en contra. El proyecto de ley, que exige la abolición de las corridas de toros en un plazo máximo de tres años,…

European elections: vote for a Europe without bullfighting

On the 6th of June, we get to vote in the European Parliament elections. For many, this may seem like a distant memory, but nothing could be further from the truth. In Europe, for example, rules are made for animal welfare in animal farming, the protection of nature and the protection status of the wolf….

Europese Verkiezingen: kies voor een Europa zonder stierenvechten

Op 6 juni mogen we stemmen voor de Europese Verkiezingen van het Europees Parlement. Voor velen lijkt dit misschien een ver-van-mijn-bed-show, maar niets is minder waar. In Europa worden bijvoorbeeld regels gemaakt voor het welzijn van dieren in de veehouderij, de bescherming van de natuur en de beschermingsstatus van de wolf. Alle thema’s die over…

Colombia bans bullfighting

A bill banning bullfighting has been approved in Colombia. 93 congressmen voted in favour of the ban on bullfighting and two against. The bill, which states that bullfighting must be eliminated within three years, has been sent to President Gustavo Petro for final approval. The ban will take effect in 2027, three years after it…

Colombia verbiedt stierenvechten

In Colombia is een wetsvoorstel goedgekeurd dat stierenvechten verbiedt. Er stemden 93 congresleden voor het verbod op stierengevechten en twee tegen. Het wetsvoorstel, waarin staat dat stierenvechten binnen drie jaar moet zijn afgeschaft, is voor definitieve goedkeuring naar president Gustavo Petro gestuurd. Het verbod zal in 2027, drie jaar na ondertekening, ingaan. De eeuwenoude culturele…

Dénia (Spain) halves events during notorious bull festival

An important step has been taken towards improving animal welfare in Spain. In Dénia, Valencia, the afternoon sessions of the cruel bull festival Bous a la Mar (bull to water) will be stopped. Fewer bulls are used during the ‘Festa Major’, of which Bous a la Mar is a part, and the municipality is taking…

Dénia (Spanje) halveert evenementen tijdens berucht stierenfeest

Er is een belangrijke stap gezet in de richting van het verbeteren van dierenwelzijn in Spanje. In Dénia, Valencia, worden de middagsessies van het wrede stierenfeest Bous a la Mar (stier te water) afgeschaft. Tijdens het ‘Festa Major’, waar Bous a la Mar onderdeel van is, worden minder stieren ingezet en neemt de gemeente maatregelen…

Thriller con un toro como protagonista: Sangre de Toro

Esta primavera se presentó el libro en inglés llamado ‘Sangre de Toro’, protagonizado por un toro español. El libro está escrito por Rachael Adam y se trata, entre otras cosas, de las crueldades de la tauromaquia. Aquí un breve resumen de Sangre de Toro: El toro Pepelito escapa de forma dramática de su muerte en…

España suprime el premio más importante de la tauromaquia

España dejará de entregar el premio más importante para el mejor torero del país. Según el Ministerio de Cultura, el premio no se adapta a la ‘nueva realidad social y cultural’. El premio para el mejor torero consiste en un cheque de nada menos que 30.000 euros. Eliminar el premio España eliminará el máximo galardón…

Spanje stopt met belangrijkste prijs voor stierenvechten

Spanje stopt met het uitreiken van de belangrijkste prijs voor de beste stierenvechter van het land. Volgens het ministerie van Cultuur past de prijs niet bij de ‘nieuwe sociale en culturele realiteit’. De prijs voor de beste stierenvechter betreft een cheque van maar liefst 30.000 euro. Afschaffen prijs Spanje gaat de topprijs voor stierenvechten schrappen….