• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels
geredde stieren
Home / Socialisten verwijderen jachthonden uit dierenbeschermingswet

Socialisten verwijderen jachthonden uit dierenbeschermingswet

14-09-2022

De socialistische politieke partij PSOE gaat een amendement indienen om jachthonden te verwijderen uit de nieuwe dierenbeschermingswet in Spanje. In augustus keurde de ministerraad van de Regering-Sánchez II (PSOE-PODEMOS) het wetsvoorstel nog goed. Daarin staan maatregelen opgenomen om het massaal dumpen van jachthonden te stoppen.

jachthonden

Galgo © CAS International/AnimaNaturalis

Vanuit het Comité Anti Stierenvechten betreuren we deze plotselinge stap van de PSOE. Maar toch zijn we niet verbaasd. Tijdens onze jarenlange strijd tegen het stierenvechten hebben we vaker gezien hoe de PSOE van positie verandert of zelfs geen standpunt durft te geven in thema’s over dierenleed en tradities. De Spaanse krant El País ziet de reden van deze plotselinge draai in aankomende deelstaatsverkiezingen. Jagers zien het wetsvoorstel als een aanval op het plattenlandsleven van Spanje. Ze dreigen niet langer op de socialisten te stemmen als de jachthonden onderdeel van het wetsvoorstel blijven uitmaken. En die dreiging werd realiteit in de verkiezingen van Andalusië eerder dit jaar: de socialisten verloren dramatisch; de rechtse conservatieve PP won met een absolute meerderheid.

Jachtwet

De PSOE heeft aan de druk van de jachtlobby toegegeven. Sterker nog, de socialisten gaan werken aan een nieuwe wet die specifiek gericht is op jachthonden. Het idee is om te voldoen aan de vereisten vanuit de jachtsector. Als het amendement van de PSOE wordt aangenomen, zal de nieuwe dierenwelzijnswet alleen van toepassing zijn voor honden die als huisdier leven.

Spanje kent nog geen nationale wet die het welzijn van dieren reguleert. Iedere deelstaat heeft zijn eigen dierenwelzijnswet, waardoor er geen eenheid bestaat over de behandeling van dieren én de straffen op dierenmishandeling. De nieuwe wet is bedoeld om een einde aan de straffeloosheid te maken: bij de meeste gevallen van dierenmishandeling in Spanje blijft een straf uit.

Martin Galgo's

©AnimaNaturalis

Het wetsvoorstel heeft drie belangrijke doelen: ten eerste een einde maken aan het in de steek laten van huisdieren in Spanje. Jaarlijks worden er zo’n 300.000 dieren gedumpt. Ten tweede mogen geen dieren meer geëuthanaseerd worden in opvangcentra en dodingsstations, behalve om gezondheidsredenen. In dat geval moet een dierenarts de euthanasie goedkeuren. Ten derde eist het de verplichte identificatie van huisdieren en fokkers, om de traceerbaarheid van dieren te vergemakkelijken. Alleen geautoriseerde fokkers mogen nog honden en katten fokken.

Jachthonden

Voor de jachthonden heeft bescherming door de nieuwe dierenbeschermingswet enorme consequenties. Jagers zouden niet langer hun jachthonden zelf mogen fokken, waardoor het niet meer mogelijk zal zijn om dieren met uitsluitend bepaalde eigenschappen groot te brengen. Dat een deel van de gefokte honden niet voldoet aan de wensen van jagers, is één van de redenen van het dumpen van honden in het Zuid-Europese land. Daarnaast zouden jagers verplicht zijn om hun honden te steriliseren, behalve wanneer ze in een woning leven. Is dat niet het geval, dan moeten de reuen en teven in aparte ruimtes gehouden worden. En verder moeten alle jachthonden gelinkt zijn aan de jachtlicentie van de jager en geregistreerd staan in een nationaal register. Maar door de plotselinge koerswijziging van de PSOE dreigen jachthonden geen enkele bescherming meer te zullen genieten.

Hanengevechten

Het wetsvoorstel wil de hanengevechten en het duivenschieten verbieden. Ook wil het gewervelde dieren beschermen, zoals zwijnen en vossen. Spanje kent verschillende gevallen van ernstige dierenmishandeling met wilde dieren, zoals een geval waarbij een jager een zwijn opzettelijk verdronk. Dit leidde tot een golf van verontwaardiging in het land. Verder wil het wetsvoorstel een einde maken aan circussen met wilde dieren. En dierentuinen en dolfinaria zouden een nieuwe rol krijgen: het beschermen van bedreigde diersoorten.

Stierengevechten

Helaas biedt het wetsvoorstel geen bescherming voor dieren in de stierenvechtsector. Het stierenvechten ligt nog erg gevoelig in Spanje, en de kans is groot dat de wet anders weggestemd wordt. Daarnaast zijn er andere strategische routes vereist om het stierenvechten te stoppen, aangezien het cultureel erfgoed van Spanje is. De wet sluit ook dieren uit die voor proeven in laboratoria of in de intensieve veehouderij gebruikt worden.

Protesten Barcelona en Madrid

CAS International en AnimaNaturalis hebben in de eerste helft van september in Madrid en Barcelona geprotesteerd tegen het verwijderen van de jachthonden uit de nieuwe dierenbeschermingswet. Uiteraard gaan we – vanuit onze campagne om jachthonden te beschermen – door met politieke druk uitoefenen. Juist nu dat het parlement zich over het wetsvoorstel buigt. Houd onze website in de gaten voor nieuws over de nieuwe dierenwelzijnswet.

Protest in Barcelona tegen de jacht met jachthonden | Foto: CAS International/AnimaNaturalis

Help ons zodat we door kunnen gaan met onze impactvolle campagnes! Doneer eenmalig of word donateur.