• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels
geredde stieren
Home / PvdD dient motie in tegen EU subsidies stierenvechten

PvdD dient motie in tegen EU subsidies stierenvechten

25-04-2018

PvdD dient motie in tegen EU subsidies stierenvechten
Het Comité Anti Stierenvechten (CAS International) werkt momenteel aan het einde van de Europese subsidies die naar het stierenvechten gaan. Om dit doel te bereiken nam CAS contact op met alle Nederlandse fracties in het parlement, om vanuit Nederland druk uit te oefenen op de Europese Unie.Christine Teunissen, Eerste Kamerlid van de Partij voor de Dieren, stelde tijdens de Algemene Europese Beschouwingen over de toekomst van de Euro en de toekomst van het Europese landbouwbeleid vragen aan Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Ze vroeg expliciet aan minister Schouten wat Nederland heeft gedaan om de breed levende wens om een einde te maken aan de stierengevechten eindelijk in te willigen. Teunissen diende daarbij een motie in die de regering opdraagt om in de EU te pleiten voor het stopzetten van subsidies aan stierenvechten. Schouten ontraadde uiteindelijk de motie. Het antwoord van de minister is hier te lezen.

Reactie Minister Schouten
Het antwoord van minister Schouten staat in schril contrast met het unanieme besluit van de Tweede Kamerin 2013 om een einde te maken aan de Europese subsidies die naar het stierenvechten gaan. Ondanks de reactie van Minister Schouten gaat CAS door met het bestrijden van deze EU subsidies. Tevens besloot het Europees Parlement in 2015, na intensieve lobby onder meer door CAS International, dat deze geldstroom gestopt moet worden. De Europese Commissie heeft deze subsidies nog niet kunnen stoppen, omdat deze volgens hen onzichtbaar zijn. Anja Hazekamp, Europarlementariër van de Partij voor de Dieren, stelde op 4 april jl. vragen over deze Europese subsidies aan de Europese Commissie. We wachten nog op reactie vanuit de Europese Commissie.

Stierenvechten en Europa
Stierengevechten zijn in de meeste landen van de EU verboden of komen er niet (meer) voor. Drie landen binnen de EU hebben wel stierengevechten. Spanje en Portugal hebben stierengevechten en geen verbod daarop. Frankrijk verbiedt de stierengevechten wel, maar kent een flink aantal gemeenten in het zuiden van het land een uitzonderingspositie toe voor de stierengevechten, die er om reden van culturele historie toch mogen worden gehouden.

Via subsidies die binnen de EU aan de agrarische sector worden verstrekt komen helaas toch gelden bij de stierenvechtindustrie terecht. Het Europees Parlement besloot in 2015, na intensieve lobby onder meer door CAS, dat deze geldstroom gestopt moet worden. De Europese Commissie heeft deze subsidies nog niet kunnen stoppen omdat ze volgens hen onzichtbaar zijn.

Herziening subsidiebeleid
Het subsidiebeleid wordt momenteel (2018) herzien. CAS vindt dat bij deze herziening duidelijk moet worden hoe de geldstromen verlopen. Door deze inzichtelijkheid zal duidelijk worden op welke wijze er toch geld bij de stierenvechtindustrie terecht komt. Is eenmaal duidelijk hoe dit geschiedt dan kan het ook gestopt worden volgens de wens van het Europese Parlement. Onze petitie steunt deze wens en het besluit van het Europese Parlement om deze subsidiestroom te stoppen.

Op 4 april protesteerde CAS International tegenover de Tweede Kamer in Den Haag tegen de Europese Subsidies en Anja Hazekamp was bij dit protest aanwezig, samen met Femke Merel Arissen, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Lees hier meer over het protest.

Teken hier de petitie tegen de Europese subsidie die naar het stierenvechten gaan.