• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels
geredde stieren
Home / Protest tegen EU subsidies stierenvechten in Den Haag

Protest tegen EU subsidies stierenvechten in Den Haag

04-04-2018

Protest tegen EU subsidies stierenvechten in Den Haag

Op woensdag 4 april vond een stilte-actie plaats tegen het verstrekken van subsidies vanuit de EU aan het stierenvechten tegenover de Tweede Kamer in Den Haag. Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren,) Tweede Kamerlid Femke Merel Arissen (Partij voor de Dieren), schrijfster Yvonne Kroonenberg en Peter de Weerd, secretaris van PINK!, spraken het publiek toe.

Hun leed is ons leed
Geheel in het zwart gekleed stonden 40 demonstranten op het Plein. Ze bedekten de helft van hun gezicht met een deel van een kunstwerk van Koen Spaas: de helft van de kop van de stier, want het leed dat de stier wordt aangedaan, is ook hun leed.

Anja Hazekamp stelde op de ochtend van het protest vragen aan de Europese Commissie met als doel de subsidies naar het stierenvechten zo snel mogelijk, het liefst dit jaar, te stoppen. Hazekamp:

“Europa geeft 130 miljoen subsidies per jaar aan het stierenvechten. We kunnen niet eens uitmaken waar dat geld nou precies naartoe gaat. We kunnen het niet opsplitsen. De Tweede Kamer wil dat het stopt, Het Europees Parlement wil dat het stopt, en wij willen dat het stopt. De Europese Commissie kan niet langer deze situatie laten voortbestaan.”

Stierenvechten en Europa
Stierengevechten zijn in de meeste landen van de EU verboden of komen er niet (meer) voor. Drie landen binnen de EU hebben wel stierengevechten. Spanje en Portugal hebben stierengevechten en geen verbod daarop. Frankrijk verbiedt de stierengevechten wel, maar kent een flink aantal gemeenten in het zuiden van het land een uitzonderingspositie toe voor de stierengevechten, die er om reden van culturele historie toch mogen worden gehouden. Anja Hazekamp:

“In de grondwet, het Verdrag van Lissabon, staat dat we dieren goed moeten behandelen, dat we rekening moeten houden met hun veiligheid, omdat het wezens zijn met bewustzijn en gevoel. Diezelfde grondwet maakt een uitzondering voor godsdienst en cultuur. Wij vinden dat dit soort vermaak geen cultuur is, het is gewoon dierenmishandeling en dat kunnen we niet langer toestaan.”

Via subsidies die binnen de EU aan de agrarische sector worden verstrekt komen helaas gelden bij de stierenvechtindustrie terecht. Het Europees Parlement besloot in 2015, na intensieve lobby onder meer door CAS International, dat deze geldstroom gestopt moet worden. De Europese Commissie heeft deze subsidies nog niet kunnen stoppen omdat ze volgens hen onzichtbaar zijn.

Herziening subsidiebeleid
Het subsidiebeleid wordt momenteel herzien. CAS vindt dat bij deze herziening duidelijk moet worden hoe de geldstromen verlopen. Door deze inzichtelijkheid zal duidelijk worden op welke wijze er toch geld bij de stierenvechtindustrie terecht komt. Is eenmaal duidelijk hoe dit geschiedt dan kan het ook gestopt worden volgens de wens van het Europese Parlement.

Marius Kolff, Directeur van Comité Anti Stierenvechten:

“Wanneer het Europees Parlement vraagt om een einde aan de subsidies te maken moeten de verstrekkers zich daaraan houden. Nu verschuilen ze zich achter onzin als ‘de subsidies zitten verstopt en we kunnen ze niet zichtbaar maken’. Stel je voor als dit met kindermishandeling het geval zou zijn: de wereld zou te klein zijn. Daarbij komt ook nog eens dat stierengevechten in de meeste EU-landen verboden zijn. Die landen betalen ook mee aan deze gruwelijke praktijken. Dat kán gewoon niet meer.”

We vragen aan de Europese Unie om de uitspraak van het Europees Parlement te respecteren en ervoor te zorgen dat er geen geld meer beschikbaar is voor deze vorm van dierenleed. Ook vragen we de Nederlandse regering om steun om dit doel te realiseren. Onze petitie steunt deze wens en het besluit van het Europese Parlement om deze subsidiestroom te stoppen. De petitie kan hier getekend worden.

130 miljoen euro
Geschat wordt dat er in Spanje in totaal 629 miljoen euro aan subsidiegeld bij het stierenvechten terecht komt. 130 miljoen zou afkomstig zijn van landbouwsubsidies vanuit de Europese Unie. Daarnaast wil de meerderheid van de Spanjaarden, Fransen en Portugezen geen stierengevechten in hun land. De interesse in dit soort evenementen daalt jaarlijks. Volgens het Ministerie van Cultuur van Spanje gaat jaarlijks 6,9% van de Spanjaarden naar een stierengevecht. Toch blijft dit in stand dankzij de steun vanuit de overheid.

Alle fracties van de Tweede Kamer zijn benaderd om aanwezig te zijn bij onze actie. We willen graag Anja Hazekamp, Femke Merel Arissen, de fractie van de Partij voor de Dieren, Yvonne Kroonenberg, PINK!,Stichting WWAR en alle aanwezige activisten bedanken voor hun steun aan onze actie!

Steun ons werk zodat we de stieren en paarden een stem kunnen blijven geven! Doneer eenmalig of word donateur.