• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels
geredde stieren
Home / Motie aangenomen voor einde Europese subsidies stierenvechten

Motie aangenomen voor einde Europese subsidies stierenvechten

28-04-2021

Motie aangenomen voor einde Europese subsidies stierenvechten
Tweede Kamerlid Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) diende vorige week een motie in tegen de Europese subsidies voor het fokken van stieren voor stierengevechten. De motie werd aangenomen met 142 stemmen. Minister Schouten wordt met deze motie gevraagd om zich in Europees verband in te zetten voor het beëindigen van deze subsidies.

Het Comité Anti Stierenvechten (CAS International) zet zich al jaren in om het einde te bereiken van de Europese subsidies die naar het stierenvechten gaan. CAS werkt daarbij samen met politici in Nederland, Spanje en andere Europese landen om dit doel te bereiken.

In 2013 besloot de Tweede Kamer unaniem om een einde te maken aan de Europese subsidies die naar het stierenvechten gaan. Tevens besloot het Europees Parlement in 2015, na intensieve lobby onder meer door CAS International, dat deze geldstroom gestopt moet worden. Anja Hazekamp, Europarlementariër van de Partij voor de Dieren, stelde in 2015 vragen over deze Europese subsidies aan de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft deze subsidies nog niet gestopt omdat het niet duidelijk is hoe de geldstromen precies verlopen.

Eerste Kamer

In 2018 nam CAS contact op met alle Nederlandse fracties in het parlement, om vanuit Nederland druk uit te oefenen op de Europese Unie. Christine Teunissen, toen Eerste Kamerlid van de Partij voor de Dieren, stelde tijdens de Algemene Europese Beschouwingen over de toekomst van de Euro en de toekomst van het Europese landbouwbeleid vragen aan Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Ze vroeg expliciet aan de minister wat Nederland gedaan heeft om de breed levende wens om een einde te maken aan de stierengevechten eindelijk in te willigen. Teunissen diende daarbij een motie in die de regering opdraagt om in de EU te pleiten voor het stopzetten van subsidies aan stierenvechten. Schouten ontraadde uiteindelijk de motie.

Stierenvechten en Europa

Stierengevechten zijn in de meeste landen van de EU verboden of komen er niet (meer) voor. Drie landen binnen de EU hebben wel stierengevechten. Spanje en Portugal hebben stierengevechten en geen verbod daarop. Frankrijk verbiedt de stierengevechten wel, maar kent een flink aantal gemeenten in het zuiden van het land een uitzonderingspositie toe voor de stierengevechten, die er om reden van culturele historie toch mogen worden gehouden. Via subsidies die binnen de EU aan de agrarische sector worden verstrekt komen helaas toch gelden bij de stierenvechtindustrie terecht.

Inzichtelijkheid
CAS vindt dat duidelijk moet worden hoe de geldstromen richting de fokkers van vechtstieren verlopen. Door deze inzichtelijkheid zal duidelijk worden op welke wijze er toch geld bij de stierenvechtindustrie terecht komt. Is eenmaal duidelijk hoe dit geschiedt dan kan het ook gestopt worden volgens de wens van het Europese Parlement. Het subsidiebeleid wordt momenteel herzien. Dit biedt nieuwe kansen.

Onze petitie steunt deze wens en het besluit van het Europese Parlement om deze subsidiestroom te stoppen. Deze petitie is al een tijd geleden gestart, wij verzamelen de handtekeningen om deze in te zetten wanneer dit opportuun is.

Teken hier de petitie tegen de Europese subsidie die naar het stierenvechten gaan.