• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels
geredde stieren
Home / Meerderheid mensen in Europese stierenvechtlanden tegen de wrede traditie

Meerderheid mensen in Europese stierenvechtlanden tegen de wrede traditie

13-05-2024

De meerderheid van de mensen in Spanje, Frankrijk en Portugal is tegen het stierenvechten en vindt dat de traditie de stieren te veel leed bezorgt, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Comité Anti Stierenvechten. Uit het onderzoek onder 7500 mensen, uitgevoerd door Ipsos I&O Public in opdracht van CAS International, blijkt verder dat een grote meerderheid van de inwoners van de drie Europese landen waar het stierenvechten nog steeds plaatsvindt vindt dat er geen publiek geld mag worden besteed aan het ondersteunen van het stierenvechten en dat de Europese Unie het welzijn van dieren binnen culturele tradities moet beschermen.

Meerderheid mensen

Meerderheid mensen in Europese stierenvechtlanden tegen de wrede traditie | Foto: CAS/AnimaNaturalis

Spanje, Frankrijk en Portugal zijn de Europese landen die het stierenvechten nog steeds toestaan, inclusief verschillende patroonsfeesten met stieren en koeien (in Spanje jaarlijks 18.000). Elk jaar worden duizenden stieren mishandeld en sterven ze een langzame en pijnlijke dood in arena’s voor de ogen van mensen. De publieke steun voor het stierenvechten in alle stierenvechtlanden is over de tijd gedaald en de arena’s worden steeds leger. Maite van Gerwen, directeur van CAS International.

“Het is duidelijk dat steeds meer mensen zich bewust worden van het geweld tegen stieren en dat mensen dit niet meer accepteren.”

Te veel dierenleed

Het representatieve onderzoek onder 2500 mensen in elk van de drie landen bevestigt dit. Een meerderheid van 77% van de respondenten is het ermee eens dat het stierenvechten te veel leed veroorzaakt bij stieren, slechts 11% vindt het een plezierige activiteit en 58% is zelfs voorstander van een verbod op het stierenvechten. Slechts één op de vijf mensen vindt het stierenvechten een waardevolle traditie die een plaats zou moeten hebben in de samenleving.

Kinderrechten

Naast dierenleed is geweld tegen kinderen een aspect dat bij het stierenvechten hoort. In 2014 heeft het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties landen gevraagd om kinderen onder de 18 jaar weg te houden van het stierenvechten, maar dit is door de landen niet in de praktijk gebracht. Alleen Portugal heeft een minimumleeftijd van 12 jaar voor het bijwonen van stierengevechten. In het uitgevoerde onderzoek was de meerderheid (65%) van de deelnemers het ermee eens dat het bijwonen van een stierengevecht verboden moet worden voor kinderen onder de 18 jaar.

Europese subsidies

Het is al jaren bekend dat het fokken van stieren bestemd voor het stierenvechten wordt ondersteund met Europees belastinggeld in de vorm van landbouwsubsidies, zo’n 200 miljoen euro per jaar. Ook worden nationale subsidies in de drie landen gebruikt om de traditie in verschillende vormen te ondersteunen. Deelnemers (67%) van de enquête zijn het niet eens met het uitgeven van nationale of EU-subsidies ter ondersteuning van het stierenvechten. De Europese Unie laat de bescherming van dieren die worden gebruikt bij culturele, traditionele en religieuze evenementen over aan de verantwoordelijkheid van de lidstaten en tot nu toe heeft de Europese Commissie geen wetgeving voorgesteld om het welzijn van deze dieren te beschermen. De respondenten van het onderzoek zijn echter duidelijk in hun mening. Een meerderheid van 74% is het ermee eens dat de Europese Unie het welzijn van dieren in culturele tradities moet beschermen.

Politieke voorkeur

De kritische mening over het stierenvechten die uit het onderzoek naar voren komt, beperkt zich niet tot ‘linkse kiezers’. In het onderzoek werd aan de deelnemers gevraagd op welke partij zij tijdens de laatste nationale verkiezingen in hun land hebben gestemd en het bleek dat voor de uitspraken over dierenleed en EU-verantwoordelijkheden de meerderheid van de kiezers van alle politieke partijen het met de stelling eens is. Ook bij andere uitspraken gaven zowel linkse als rechtse en centrale kiezers hun kritische mening. Over het algemeen staan vrouwen kritischer tegenover het stierenvechten dan mannen. Het volledige rapport met alle resultaten per land en voor de verschillende politieke voorkeuren is hier te vinden.

Eerder onderzoek

De resultaten van ons onderzoek worden ondersteund door andere enquêtes. In 2022 onderzocht BBVA Foundation de mening van Spanjaarden over het stierenvechten: acht op de tien is tegen deze wrede spektakels. In Frankrijk is 87 procent van de bevolking tegen het stierenvechten, volgens een onderzoek van IFOP uit 2022.

Dat de meerderheid van de Spanjaarden, Fransen en Portugezen tegen het stierenvechten is, wordt weerspiegeld in het dalende aantal stierengevechten. In de afgelopen 20 jaar nam het aantal stierengevechten in Frankrijk met 40 procent af. In Spanje met 63 procent sinds 2007. En in Portugal werden in 2023 166 stierengevechten gehouden volgens Portugal’s Board of Cultural Activities (IGAC). Dat is het laagste aantal ooit geregistreerd in het land. 10 jaar geleden werden er 221 stierenvechten georganiseerd, 55 meer dan in 2023.

Begin 2024 werd er door Kieskompas in opdracht van de Dierencoalitie een opinieonderzoek uitgevoerd onder Nederlanders met vragen over dierwaardige veehouderij. Vanuit CAS International hebben we toen ook een vraag laten stellen over het welzijn van dieren in cultuur en traditie. We vroeg of mensen het eens of oneens waren met de volgende stelling: traditionele en culturele evenementen met dieren die dierenleed veroorzaken, zoals stierenvechten, moeten worden verboden in de EU. Hier was 74% van de respondenten het mee eens. Voor kiezers van bijna alle partijen was de meerderheid het ook eens, variërend van 58 tot 97% van de kiezers.