• Al 30 jaar actief tegen stierenvechten
  • Actief in alle stierenvechtlanden
  • 100% afhankelijk van donaties
Nederland Spanje Engels
geredde stieren
Home / Aanbieding burgerinitiatief Stop de Kooien aan minister Schouten

Aanbieding burgerinitiatief Stop de Kooien aan minister Schouten

23-06-2021
Aanbieding burgerinitiatief Stop de Kooien aan minister Schouten

© CIWF

153.958 Nederlanders tekenden het burgerinitiatief Stop de Kooien en in totaal 1,4 miljoen Europeanen. Nooit eerder ontving een Europees burgerinitiatief zoveel Nederlandse steun! Op initiatief van CIWF boden we samen met onze collega-organisaties op vrijdag 18 juni jullie handtekeningen aan landbouwminister Schouten aan. 

Het Europees Parlement heeft er bij de Europese Commissie op aangedrongen om voor 2027 een eind te maken aan het gebruik van kooien in de veehouderij. Het parlement reageerde hiermee op het Europees burgerinitiatief “Stop de kooien – End the Cage Age”, waarin 1,4 miljoen Europeanen deze oproep onderschreven.

De resolutie werd met een overweldigende meerderheid aangenomen, met 558 leden van het Europees Parlement (MEP’s) vóór en slechts 37  tegen. De resolutie dringt aan op een herziening van de verouderde EU-richtlijn over dieren in de veehouderij (98/58/EG), om zo een einde te maken aan het houden van dieren in kooien. Volgens de wet moet de Europese Commissie nu een officiële reactie geven op het burgerinitiatief. Die reactie wordt op 30 juni verwacht, maar zowel landbouwcommissaris Wojciechowski als gezondheidscommissaris Kyriakides hebben zich al voor het beëindigen van de kooihuisvesting uitgesproken.

Dierenleed in kooien

Momenteel worden legkippen en konijnen in de EU opgesloten in ruimtes die ongeveer zo groot zijn als een A4-tje. Moedervarkens worden een groot deel van hun leven opgesloten in stalen kooien, waarin zij zich niet eens kunnen omdraaien. Ook kalveren, ganzen en kwartels worden in kooien opgesloten, waardoor zij niet in staat zijn elementaire natuurlijke gedragingen te ontplooien.

Hulp voor boeren

De parlementsleden waren het erover eens dat een einde moet worden gemaakt aan deze praktijken. Zij benadrukten ook dat ervoor moet worden gezorgd dat alle producten die in de EU op de markt worden gebracht – ook de ingevoerde – voldoen aan de toekomstige normen voor een veehouderij zonder kooien. Zij benadrukten dat er passende stimulansen en financiële programma’s moeten komen om veehouders tijdens de overgang te ondersteunen.

Daarnaast riep het EU-parlement de Commissie op “voorstellen in te dienen om het wreed en onnodig dwangvoederen van eenden en ganzen voor de productie van foie gras te verbieden”.

Versnel herziening dierenwelzijnswetgeving

De parlementsleden drongen er ook bij de Commissie op aan om haar herziening van de EU-wetgeving voor dierenwelzijn te versnellen, en vroegen om deze herziening af te ronden in 2022 in plaats van eind 2023 zoals nu gepland is. Dit zou ertoe bijdragen dat het verbod kan worden ingevoerd binnen het mandaat van de huidige Commissie, die in 2024 haar ambt zal neerleggen.

Het debat werd bijgewoond door EU-commissaris voor gezondheid, Stella Kyriakides, die haar steun uitsprak voor het burgerinitiatief “Stop de kooien – End the Cage Age”. Zij verklaarde dat het engagement van de Commissie om het welzijn van dieren te verbeteren “een morele, een gezondheids- en een economische verplichting blijft.” “En voor mij is het een persoonlijk engagement om te streven naar verandering”, voegde zij eraan toe.

Eerder al, tijdens een hoorzitting van het Parlement in april, benadrukte Janusz Wojciechowski, EU-commissaris voor landbouw, dat de Commissie belooft intensief te werken aan het beëindigen van de kooileeftijd – een duidelijke aanwijzing dat er een voorstel in de maak is.

Burgerinitiatief ‘Stop de kooien – End the Cage Age’

Het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien – End the Cage Age’ startte op 11 september 2018 en werd binnen een jaar door bijna 1,4 miljoen Europeanen, waarvan ruim 150.000 Nederlanders, ondertekend. Meer dan 170 organisaties steunen het initiatief, waaronder in Nederland Bont voor Dieren, CAS International, Compassion in World Farming (initiatiefnemer), de Dierenbescherming, Eyes on Animals, foodwatch Nederland, Partij voor de Dieren, Varkens in Nood, VierVoeters, Wakker Dier en World Animal Protection.