NL EN ES

Nieuws

Geen einde Europese subsidiëring stierenvechten

Woensdag 22 oktober 2014

http://supportgreens.eu/bullfighting © http://supportgreens.eu/bullfighting

In het Europees Parlement heeft men niet de moed gehad om de subsidies aan het stierenvechten af te schaffen. Wel kregen we een heel hoog aantal stemmen voor het afschaffen, bijna de helft van het totaal: uiteindelijk telden er 323 stemmen vóór het einde, 309 tegen en waren er 58 onthoudingen. Bas Eickhout, Nederlandse Europarlementariër van GroenLinks, heeft geprobeerd om via het inbrengen van een amendement tijdens de plenaire vergadering een einde te maken aan de subsidiëring van het stierenvechten. Eerder heeft hij een soortgelijk amendement ingediend bij de milieucommissie, waar hij wel steun kreeg voor zijn voorstel. Bij de begrotingscommissie kreeg hij echter geen steun.

Het is erg jammer dat er geen einde komt aan het subsidiëring van het stierenvechten via de Europese Unie. Maar tegelijkertijd zijn we ook tevreden over het feit dat diverse Europarlementariërs zich met dit thema hebben beziggehouden, zoals Bas Eickhout maar ook de Schotse Europarlementariër Alyn Smith, en dat zij dit onderwerp op de politieke agenda hebben gezet.

Het einde van de Europese subsidies is een onderwerp dat ons al langer bezig houdt: op 4 juli 2013 besloot de Nederlandse Tweede Kamer unaniem, na een voorstel van de Partij voor de Dieren met behulp van CAS International, dat er een einde moet komen aan het subsidiëren van het stierenvechten. Lees hier meer over de stemming in de Tweede Kamer. CAS International heeft verder samen met CRAC Europe, gelobbyd in de Europese Unie om een einde te maken aan de Europese subsidies. We gaan door met ons werk tot er een einde komt aan het subsidiëren van het stierenvechten door de Europese Unie!


Terug naar Nieuwsoverzicht