NL EN ES

Nieuws

Eerste stemming stierenvechtsubsidies in Europese commissie

Donderdag 11 september 2014

End EU funding

De milieucommissie van de Europese Unie heeft gestemd voor het einde van het subsidiëren van het stierenvechten. Bas Eickhout, Nederlandse Europarlementariër van GroenLinks, heeft het amendement voorgesteld. Uiteindelijk is het voorstel aangenomen met 29 stemmen voor en 11 tegen. Het amendement houdt in dat er geen Europees geld meer besteed mag worden aan het fokken van stieren die gebruikt zullen worden voor dodelijke stierenvechtactiviteiten. Binnenkort zullen leden van het Europees Parlement de subsidiëring van het stierenvechten bespreken.

Al jaren ontvangt de stierenvechtsector geld van de Europese Unie via agrarische subsidies die bestemd zijn voor het fokken van vee ter consumptie. De stierenvechtsector ontvangt deze subsidies omdat het vlees van de vechtstieren voor consumptie worden gebruikt. Echter, vleesconsumptie is niet het primaire doel van het stierenvechten, maar deze traditie wordt ondertussen wel in stand gehouden door de Europese landbouwsubsidies.

Op 4 juli 2013 besloot de Tweede Kamer unaniem, na een voorstel van de Partij voor de Dieren met behulp van CAS International, dat er een einde moet komen aan het subsidiëren van het stierenvechten. Lees hier meer over de stemming in de Tweede Kamer.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie over deze belangrijke stemmingen in het Europese parlement.


Terug naar Nieuwsoverzicht